Welcome

Welcome

"In heaven, the famous generals of the world, Alexander, Caesar, Napoleon, etc. are zealously serving the greatest general of all times: a shoemaker in Colorado. For as long as he lived, there was no war in Colorado …"  After a Mark Twain sketch

"I wanted to come here with our discussion! ... For us, it is important to make our life beautiful around us. Forget the large-scale international thoughts, the games are made over there and the equilibriums should not be broken! We have no information, neither the power nor the resources nor the means necessary to act at a level so high. Instead we can behave civilized, educate our children better, preserve and protect our environment we live in, respect one the other and help ourselves, in short: to live our lives in peace ... " warned Anghel Rugină - show on Antean 1 with Marius Tuca in 2000


În rai, vestiţii generali ai lumii, Alexandru, Cezar, Napoleon etc. servesc cu zel pe cel mai mare general din istorie: un pantofar din Colorado. Cât a trăit pe pământ n-a fost nici un război în Colorado… După o schiţă de Mark Twain

„Aici am vrut să ajungem cu discuţia noastră!… Pentru noi, important este să ne facem viaţa frumoasă în jurul nostru. Să lăsăm gândurile mari, la scară internaţională, că acolo jocurile sunt făcute şi echilibrele nu trebuiesc rupte! Nu avem nici informaţiile, nici competenţa, nici resursele şi nici mijloacele necesare să acţionăm la un nivel atât de înalt. Putem în schimb să ne comportăm civilizat, să ne educăm bine copiii, să ne conservăm şi să ne protejăm mediul în care trăim, să ne respectăm şi să ne ajutăm, pe scurt: să ne trăim viaţa liniştiţi…”, a avertizat Anghel Rugină – emisiune la Antena 1 cu Marius Tuca in anul 2000

NN Unless stated otherwise, the translations is made by myself /Dacă nu se specifică altfel, traducerea e făcută de mine.